EV-portret-ladder

EVELINE VISSER ONTVANGT HENDRIK CHABOTPRIJS 2022 

De Hendrik Chabotprijs, de driejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor beeldend kunstenaars die wonen of werken in de regio Rotterdam of een nauwe band met de stad hebben, is in 2022 toegekend aan Eveline Visser. Deze oeuvreprijs werd in 1965 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt nu uitgereikt door het Chabot Museum. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reikte de prijs uit op dinsdag 22 november 2022 in de Burgerzaal van het Stadhuis Rotterdam. 

Winnaar Eveline Visser ontving een bedrag van € 10.000,– en in het voorjaar van 2023 zal het Chabot Museum een tentoonstelling wijden aan haar werk.  

www.chabotmuseum.nl

HEL EN HEMEL 

Permanente tentoonstelling vanaf najaar 2022 in Oorlogsmuseum Overloon

In samenwerking met Oorlogsmuseum Overloon creëerde Eveline Visser een monumentaal en omvangrijk drie-dimensionaal kunstwerk. Met dit kunstwerk levert het museum een bijzondere bijdrage aan Kapellenbaan. 

Net buiten het museum, onder een zandduin, ligt een grote expositieruimte verborgen. Boven de ingang tref je een citaat uit Dante’s ‘Inferno’, het eerste deel van zijn ‘Goddelijke Komedie’, aan. Achter de zware deur ontwierp de kunstenaar een eigenzinnige wereld.

De bezoeker buigt bij binnenkomst noodgedwongen het hoofd en wordt ondergedompeld in een letterlijk en figuurlijk donkere omgeving. Deze dreigende context geeft het gevoel van een hel. Verderop leidt de kunstenaar de bezoeker langs zeven diorama’s. Met landschappen vol wolkenluchten, zonsondergangen, armoede, pijn, ellende. Commentaren op onze samenleving; stinkend geld, massaconsumptie, verkrachting en (oorlogs)misdaad. Eveline Visser speelt tevens een spel met dilemma’s. Zeven stuks, het heilige getal. En zet de beschouwer op die manier aan het denken over goed en kwaad, deugden en zondes. De gehele ruimte is beschilderd; vloeren, muren en plafond. Los in de ruimte staan objecten. Deze vervloeien met de daarachter liggende schilderingen. 

Maar in de verte nadert een helblauwe wereld. De hoop gloort. De bezoeker kan zich na de hel baden in de prettige sfeer van de hemel of het paradijs. Om vervolgens gelouterd en opgelucht het pand te verlaten. 

De installatie is alleen onder begeleiding te bezoeken. Tijdens de rondleiding van circa 30 minuten krijg je een toelichting op het verhaal.  In december 2022 verzorgt Eveline Visser zelf deze rondleiding. Reserveren in de maand december kan via:https://www.kapellenbaan.nl/projecten/hel-en-hemel/

In het verlengde van haar project in Overloon maakt Eveline Visser een presentatie bij Studio De Kemp.

www.oorlogsmuseum.nl

www.kapellenbaan.nl